מעשה חושב
מעשה חושב > שקיות לתפילין

ויטרא´ז בדים
קוד: 4015
גודל: 24/20
מחיר: 215 ₪
הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קוד: 4023
גודל: 24/20
מחיר: 170 ₪
הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קוד: 4017
גודל: 24/20
מחיר: 155 ₪
הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קוד: 4016
גודל: 24/20
מחיר: 180 ₪
הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קוד: 4019
גודל: 24/20
מחיר: 170 ₪
הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קוד: 4021
גודל: 24/20
מחיר: 170 ₪
הזמן פריטים המשך

דגמים נוספים:
חום הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קוד: 4024
גודל: 24/20
מחיר: 170 ₪
הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קוד: 4025
גודל: 24/20
מחיר: 170 ₪
הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קוד: 4026
גודל: 24/20
מחיר: 170 ₪
הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קוד: 4020
גודל: 24/20
מחיר: 170 ₪
הזמן פריטים המשך


עיטורים
קוד: 4093
גודל: 24/20
מחיר: 105 ₪
הזמן פריטים המשך


עיטורים
קוד: 4094
גודל: 24/20
מחיר: 110 ₪
הזמן פריטים המשך


עיטורים
קוד: 4091
גודל: 24/20
מחיר: 110 ₪
הזמן פריטים המשך


עיטורים
קוד: 4096
גודל: 24/20
מחיר: 140 ₪
הזמן פריטים המשך


עיטורים
קוד: 4092
גודל: 24/20
מחיר: 105 ₪
הזמן פריטים המשך


עיטורים
קוד: 4080
גודל: 24/20
מחיר: 165 ₪
הזמן פריטים המשך


עיטורים
קוד: 4060
גודל: 24/20
מחיר: 105 ₪
הזמן פריטים המשך


עיטורים
קוד: 4095
גודל: 24/20
מחיר: 105 ₪
הזמן פריטים המשך


עיטורים א
קוד: 4098
גודל: 24/20
מחיר: 160 ₪
הזמן פריטים המשך


עיטורים א
קוד: 4099
גודל: 24/20
מחיר: 0 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוק במרכז
קוד: 4022
גודל: 24/20
מחיר: 95 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4083
גודל: 24/20
מחיר: 120 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4082
גודל: 24/20
מחיר: 95 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4072
גודל: 24/20
מחיר: 120 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4071
גודל: 24/20
מחיר: 145 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4070
גודל: 24/20
מחיר: 145 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4089
גודל: 24/20
מחיר: 120 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4088
גודל: 24/20
מחיר: 95 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4086
גודל: 24/20
מחיר: 95 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4073
גודל: 24/20
מחיר: 120 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4085
גודל: 24/20
מחיר: 130 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4081
גודל: 24/20
מחיר: 95 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4084
גודל: 24/20
מחיר: 130 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4051
גודל: 24/20
מחיר: 220 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4050
גודל: 24/20
מחיר: 220 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4052
גודל: 24/20
מחיר: 220 ₪
הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קוד: 4087
גודל: 24/20
מחיר: 95 ₪
הזמן פריטים המשך


שיבולים
קוד: 4031
גודל: 24/20
מחיר: 155 ₪
הזמן פריטים המשך


שילובי בדים
קוד: 4013
גודל: 24/20
מחיר: 98 ₪
הזמן פריטים המשך


שילובי בדים+פסוק
קוד: 4012
גודל: 24/20
מחיר: 140 ₪
הזמן פריטים המשך

לעמוד הראשי

האתר נבנה בידי להו ספרי קודש