מעשה חושב
מעשה חושב > שקיות לתפילין

ויטרא´ז בדים
קו? 4015
גודל: 24/20
מחיר: 215 ?br> הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קו? 4023
גודל: 24/20
מחיר: 170 ?br> הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קו? 4017
גודל: 24/20
מחיר: 155 ?br> הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קו? 4016
גודל: 24/20
מחיר: 180 ?br> הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קו? 4019
גודל: 24/20
מחיר: 170 ?br> הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קו? 4021
גודל: 24/20
מחיר: 170 ?br> הזמן פריטים המשך

דגמי?נוספים:
חום הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קו? 4024
גודל: 24/20
מחיר: 170 ?br> הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קו? 4025
גודל: 24/20
מחיר: 170 ?br> הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קו? 4026
גודל: 24/20
מחיר: 170 ?br> הזמן פריטים המשך


ויטרא´ז בדים
קו? 4020
גודל: 24/20
מחיר: 170 ?br> הזמן פריטים המשך


עיטורים
קו? 4093
גודל: 24/20
מחיר: 105 ?br> הזמן פריטים המשך


עיטורים
קו? 4094
גודל: 24/20
מחיר: 110 ?br> הזמן פריטים המשך


עיטורים
קו? 4091
גודל: 24/20
מחיר: 110 ?br> הזמן פריטים המשך


עיטורים
קו? 4096
גודל: 24/20
מחיר: 140 ?br> הזמן פריטים המשך


עיטורים
קו? 4092
גודל: 24/20
מחיר: 105 ?br> הזמן פריטים המשך


עיטורים
קו? 4080
גודל: 24/20
מחיר: 165 ?br> הזמן פריטים המשך


עיטורים
קו? 4060
גודל: 24/20
מחיר: 105 ?br> הזמן פריטים המשך


עיטורים
קו? 4095
גודל: 24/20
מחיר: 105 ?br> הזמן פריטים המשך


עיטורים א
קו? 4098
גודל: 24/20
מחיר: 160 ?br> הזמן פריטים המשך


עיטורים א
קו? 4099
גודל: 24/20
מחיר: 0 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוק במרכז
קו? 4022
גודל: 24/20
מחיר: 95 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4083
גודל: 24/20
מחיר: 120 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4082
גודל: 24/20
מחיר: 95 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4072
גודל: 24/20
מחיר: 120 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4071
גודל: 24/20
מחיר: 145 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4070
גודל: 24/20
מחיר: 145 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4089
גודל: 24/20
מחיר: 120 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4088
גודל: 24/20
מחיר: 95 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4086
גודל: 24/20
מחיר: 95 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4073
גודל: 24/20
מחיר: 120 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4085
גודל: 24/20
מחיר: 130 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4081
גודל: 24/20
מחיר: 95 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4084
גודל: 24/20
מחיר: 130 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4051
גודל: 24/20
מחיר: 220 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4050
גודל: 24/20
מחיר: 220 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4052
גודל: 24/20
מחיר: 220 ?br> הזמן פריטים המשך


פסוקים מעוטרים
קו? 4087
גודל: 24/20
מחיר: 95 ?br> הזמן פריטים המשך


שיבולים
קו? 4031
גודל: 24/20
מחיר: 155 ?br> הזמן פריטים המשך


שילובי בדים
קו? 4013
גודל: 24/20
מחיר: 98 ?br> הזמן פריטים המשך


שילובי בדים+פסוק
קו? 4012
גודל: 24/20
מחיר: 140 ?br> הזמן פריטים המשך

לעמו?הראש?/a>

האתר נבנה בידי לה?ספרי קודש